+37062136666 | +46722411177

Privatumo taisyklės

Prašome atidžiai perskaityti privatumo taisykles.

Naudodamiesi mūsų interneto svetaine Jūs sutinkate su šiais terminais bei taisyklėmis. Šios privatumo taisyklės paaiškina www.darbogrupe.com  svetainės pagrindinius principus bei nurodo, kaip ši informacija yra renkama, tvarkoma ir kokiems tikslams naudojama. Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą.

Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

www.darbogrupe.com gerbia kiekvieno asmens, kuris užsiregistravo mūsų svetainėje ir naudojosi mūsų paslaugomis, teisę į privatumą bei konfidencialumą. Mes galime rinkti ir panaudoti tokius jūsų asmens duomenis:

  • Vardas ir pavardė;
  • Lytis;
  • Adresas;
  • Telefono numeris;
  • Elektroninio pašto adresas;
  • Gimimo data;
  • Užsienio kalbos mokėjimo lygį, pageidaujamą įsidarbinimo terminą ir darbo sritį.

 

Jūs privalote užpildyti visus anketos laukus pažymėtus žvaigždutėmis, kad užpildyta išsamesnė informacija palengvintų mums pasiūlyti tinkamą darbo vietą Jums.

Visa informacija, saugoma duomenų bazėje, yra konfidenciali ir pasiekiama tik darbdaviams bei mūsų darbuotojams. Surinktą informaciją mes naudojame siekdami teikti mūsų paslaugas Jums: surasti atitinkančius  kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir įdarbinti juos savo įmonę.

 

Pateikę savo asmens duomenis svetainėje www.darbogrupe.com Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi mūsų portale taip, kaip išdėstyta šiose taisyklėse, bei pripažįstate, kad susipažinote su jomis.

Gyvas pokalbis